Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Delovanje ŽPS določa statut, ki je priložen TUKAJ. Mandat ŽPS traja 5 let. Člani se srečujejo na rednih sejah, kjer obravnavajo aktualna vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, načrtujejo pastoralne dogodke v župniji in se seznanjajo z delovanjem posameznih delujočih skupin v župniji.

NALOGE ŽPS:

  • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
  • načrtuje, spremlja in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
  • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS; spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
  • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
  • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.